Sabtu, 19 Mei 2012

Kumpulan Ngelmu


IDH KHOLLA YUSUFU LIABIHII YAA ABATI INNI ROAITHU AQADHA ASHORO KAUW KABAUW WASSAMSA WAL KHOMARORO AITUHUM LII (---------) SAJIDIIN ..

Do’a yang terdapat dalam surat Yusuf dan cara pengamalannya bisa di baca minimal 7X setelah shalat lima waktu dan sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah .. Bisa juga di sertai dengan puasa senin kamis selama 7X senin dan 7X kamis tanpa putus putus .. Atau bisa juga di puasa tiga hari pada hari selasa, rabu, kamis pada tanggal bulan 13, 14, 15 dan malam jum’atnya tirakad atau melek’an tidak tidur dari awal magrib sampai terbit sang fajar ..
NB : Untuk dalam kurung bisa di sebutkan nama seseorang yang kita inginkan agar dia merasa kasihan serta cinta kasih sayang pada kita ..


# PENGASIHAN PERKUTUT PUTIH :
ALLAHUMMA INNI SEMBAGAKU PERKUTUT PUTIH
MANGGON  ONO ING PRAUPAKU
MURUP MUNCAR CAHYAKU
CAHYAKU KANTI LINTANG REMBULAN WAHMAKU
PERKUTUT PUTIH MENCOK ONO INGPUCUKE LAMBEKU
MELASAKE WONG SAK BUONO TEKO WELAS TEKO ASIH
ASIHE WONG SAK JAGAD ORA ASIH KESIKO MARING ALLAHU
ALLAHU AKBAR ........ 3X LAILLA HAILALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH ..


# MIMPI BASAH (LAWAN JENIS) :
BISMILLAHAIRAHMANIRRAHIM ..
QUL INKUMTUM TUHIB BU NALLAHA PAT TABI’U NI (----------) YUHBIB KUMULLAH ..

Baca 7X Sebelum tidur .. dalam kurung sebut namanya yang mau di mimpiin .. Di hafalin dan sebelum tidur baca dengan membayangkan  orang tersebut ..

NB : Bila ingin si perempuan / laki laki tersebut bisa sedikit kesemsem dan seneng sampai teringat ingat terus ma kita .. hafal dan amalkan tiga do’a diatas (Pengasihan Nabi Yusuf # Pengasihan Perkutut Putih # Mimpi Basah) dengan ikhlas nan sabar .. Insyaallah berhasil mudahan tidak di gunakan untuk yang macam macam ..
                      

# PAGARAN BADAN (UMUM) :
BISMILLAHAIRAHMANIRRAHIM ..
SALLAMUN KHAULAMMIRRABBIRRAHIM WAMTA ZDUL YAUMA AIYUAHL MUJRIMUN ..

Baca 3X sebelum melakukan perjalanan atau melakukan kegiatan .. Dibaca tahan nafas setelah itu di tiupkan di tangan dan di oleskan ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki ..


# PAGARAN BADAN TEMPAT ANGKER (GANGGUAN JIN) :
BISMILLAHAIRAHMANIRRAHIM ..
BISMILAHILLADZI LAA YA NDURRU MA’AS MIHI SAIUNG FIL ARDHI WALA FISSAMA IWAHUWA ALLA KHULLI SAIIN KHODHIR ..

Baca dan wiridkan .. Dibaca selama berada di tempat yang angker atau disaat merasa sangat takut ..
Sebelum berangkat menuju ke tempat tersebut usahakan baca dulu pageran badan umum ..


# PAGERAN BADAN DARI TENUNG :
BISMILLAHAIRAHMANIRRAHIM ..
JEMUAH NABI RASUL SIRAHKU .. SABTU NABI MUSA SUSUKU .. AHAD NABI IBRAHIM GULUKU .. SENIN NABI MIKAIL DADAKU .. SLASA NABI YUSUF CAHYAKU .. RABU NABI ADAM KULITKU .. KAMIS NABI DAUD PUSERKU ..
BADANKU BADAN KANG DUMADI .. ROH KALAMULLAH LUNGGUHE ONO SIFAT KIWO LAN TENGEN ..
SURYO KENCONO MENCORONG ADOH .. KATON CEDAK KATON WELO WELO TANPO ALING ALINGAN .. SOPO KANG NYEJO NGLARANI MARANG AKU IKU MAU KABEH GAMANE SIFAT LANDEP PEPER  .. NGILMUNE SIFAT MANDI LEBUR LULUH MUSNO SAKING KERSANING GUSTI ..
LAA ILLA HAIULLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH ..

Bila hasilnya ingin maksimal .. wiridkan dan puasa ..


# KEWIBAWAAN :
BISMILLAHAIRAHMANIRRAHIM ..
INNAHU MIN SULAIMANA WAINNAHU BISMILLAHIRRAHMNIRRAHIM  LAA QAULA WALA QUWATA ILLAHIBILLAH ..
Dibaca dan di amalkan sebelum beraktivitas ..

# DO'A PENGOBATAN (PENYEMBUH) :
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ..
ALLAHUMMA SHOLLI ALLA MUHAMMAD WA'ALLA ALLIHI SAYIDINA MUHAMMAD ..
TIBBIL KHULUBI WA NDAWA IHA .. WA NGA FIYATIL ABDANI WA SYIFA IHA .. WA NURIL ABSHORI WA NGIDHA IHA.. WA KHULTI ARWAQHI WA IDHA IHA .. WA ALLA ALIHI WASOH BIHI WABARIK WASALLAM ..


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Full Music Malaysia


MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com